Bilder från centrum!     e.s= egen samling.

Centrum

Underbar bild från förr!  e.s
Kättingvägen 15, tull, frisör och herrekipering.....  e.s
Långkatekesen...
Smedsvägen -08. e.s
Affärsgatan 1955.
Affärsgatan 1962.

Affärsgatan juni 2008, bibliotekshuset bortrivet. e.s

Konsumhallen runt 1965, byggt 1963! e.s
Konsum juli 2006, med en ny ingång. e.s
Nygatan.
Nygatan.
Nygatan -08. e.s
Affärsgatan/Nygatan -08. e.s
Turbinvägen.
Birka.
Fyrkanten 2005.
Halva fyrkanten rivs 2008.
1880.
Handelshuset med Birka till vänster.
Handelshuset.
Konsum.
Kastanjen 1992.
Kastanjen 2008.
Laiktorget juni -08.
ICA Länken i Ljusne, numera nedlagd. e.s
Den anrika Ljusne symbolen LAIK kiosken, numera nedlagd. e.s

© Herrgårds 2015