Älven och broarna! e.s= egen samling.

Masugnsbron!

Träbron i slutet av 1800-talet.

Träbron.

Träbron.

Träbron eller "masugnsbron" som den kallades uppfördes under 1870-talet. Revs 1939.

Mitt på Åänge hade den sitt norra fäste.

Vykort.

Järnväg och landsvägsbron!

Ljusne järnvägsbro omkring 1930-talet, idag finns bara pelarna i älven kvar då bron togs bort i slutet av 80-talet! e.s

Landsvägsbron uppströms sedd 1936. e.s

Broarna sedda nerefter älven! e.s

Landsvägsbron.

Vykort.

Vykort.

Broarna sedda nerefter älven! e.s

Vykort.

Nybygget 1986.

Vykort.

Vägbron sep -06. e.s

Foto jag själv.

Hängbron!

Sörbron minns jag också, eller "hängbron" som den kallades. Första bron hade fästet som här på bilden vid Ljusne Kätting men flyttades några hundra meter uppströms då kraftverket byggdes 1976. På skylten stod att läsa "Folksamling på bron förbjudes, största belastning 30 personer", -jo, jo... e.s

1945. e.s

Ännu en bild av hängbron. e.s

Ja, vem minns inte det här?? Jäms med knuten på Kättingen....

Vid vårfloden skvätte det riktigt och bron gungade, läskigt!

Hängbron med blicken mot kättingen, okänt årtal!

Hängbron i färg! Ca. 1950-talet. e.s

Hängbron! e.s 

Fundamenten efter den övre hängbron, sep -06 e.s

I slutet av 1800-talet.

Vykort.

Vykort.

Vykort.

Vykort.

Vykort.
Vykort.
Vykort.
Vykort.
Nedre kraftverket, eget foto.

© Herrgårds 2017