Järnindustrin! Masugnar både på söder och norr samt kättingen!  e.s= egen samling.

Järnindustrierna på söder och norr

Hyttan!

Världens största träkolshytta låg på söder!  e.s

Södra Järnverket på söder, omkring 1914 var detta kort stämplat!

Samma verk....

Hyttan!

Hyttan!

Hyttan och rostugnen, sep -06. e.s

Ljusne holmen sett från sörsidan älven.
Norra masugnen 1879, ungefär där Plywood låg.
Norra järnverket.
Norra Ljusne...
Kättingfabriken.
September 2005.
Ljusneverken.

Ljusne motorfabrik 1913-1919. Blev sen en del av Boardfabriken.


© Herrgårds 2015