Här är mitt eget lilla museum med min samling av vykort och bilder på Ljusne bruksort genom tiderna.
Det är intressant att se utvecklingen (eller snarare avvecklingen) av de olika industrierna som faktiskt var några av de största i världen!
Jag lägger ut bilder vart efter jag hittar nya intressanta objekt!
e.s= egen samling.

Vykort

Flygbild från 1947, än finns inte "fyrkanten" och ingen badanläggning! Jämför med bilden nedan 1973!!! e.s
Nygatan -08. e.s
Affärsgatan/Nygatan -08. e.s
Smedsvägen -08. e.s
Centrum omkring 1973, ishallen är inte byggd och nya Fridhem finns inte heller!  e.s
Hälsning från Ljusne, -60/70 tal?? e.s
Vykort. 
Vykort.
Vykort med bilder tagna innan 1976. Se älven nästan uttorkad, Laik kiosken, badet med lejonbacken i bakgrunden och övre kraftverket, Leif Hjorts samling.
Hälsning från Ljusne, -70 tal e.s
Vykort.

© Herrgårds 2015