Ljusne revyn 1984, bandat på plats!
Klicka på delarna för mp3:s

Del 1 Entré
Del 2 Nyårsskott
Del 3 Stadshotellet
Del 4 Ljusnenytt
Del 5 Brevet
Del 6 Kuplett
Del 7 Kustförsvaret
Del 8 Anita sjunger
Del 9 Velourpappan
Del 10 Körbrudar
Del 11 Anita sjunger om grevinnan
Del 12 Grevinnan o betjänten
Del 13 Dosdoktorn
Del 14 Carola
Del 15 Pitt
Del 16 Orkesternummer, Yes we have no bananas
Del 17 Radio Ljusneborg
Del 18 Gonattvalsen
Del 19 Outro

2010 Herrgårds